Minskade skador av alkoholkonsumtion och ett narkotikafritt samhälle

Den här rapporten presenterar en samlad utvärdering av de nationella handlingsplanerna mot narkotika och alkoholskador. Uppföljningen och utvärderingen av handlingsplanerna presenterades för regeringen den 15 januari 2010. Rapporten redogör för hur alkohol- och narkotikasituationen utvecklats i Sverige under åren 2006–2009 och om handlingsplanerna bidragit till att minska problemen inom dessa områden.

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • Utgivningsdatum: 2010-08-24
  • Antal sidor: 258
  • Artikelnummer: FHI100801

Öppna publikationen

Minskade skador av alkoholkonsumtion och ett narkotikafritt samhälle(PDF 3,1 MB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan