Med anledning av det pågående utbrottet av apkoppor i Europa har Folkhälsomyndigheten tagit fram ett utbrottsspecifikt stöd för provtagning av misstänkta fall för sjukvården i Sverige.

Version 4.

Relaterad läsning