Modell för kommunala riktlinjer för alkoholservering

Den här skriften vänder sig i första hand till dig som handlägger frågor om serverings- och provsmakningstillstånd och till beslutsfattare i kommunen. Den kan även vara användbar för dig som arbetar med tillsyn av alkohollagens tillämpning på regional nivå. Skriften är ett stöd i arbetet med att ta fram eller revidera riktlinjer för serverings- och provsmakningstillstånd.

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • Utgivningsdatum: 2012-01-12
  • Artikelnummer: FHI120107

Öppna publikationen

Modell för kommunala riktlinjer för alkoholservering(PDF 1,2 MB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan