Rapporten redovisar en kartläggning av hur långt utbildningen i motiverande samtal har kommit bland de läkare, sjuksköterskor och barnmorskor som arbetar i primärvården. Den redovisar också en kartläggning av hur olika intressenter ser på utvecklingen av motiverande samtal inom primärvården.

Syftet med rapporten är att den ska vara ett underlag för diskussioner om inriktning och utformning av fortsatta regionala och nationella insatser för att sprida motiverande samtal inom hälso- och sjukvården.