Med denna handlingsplan inleds processen för att fullfölja Sveriges åtagande att bidra till WHO:s mål om att utrota mässling och röda hund i hela världen. Planen innehåller bland annat åtgärder inom strategiskt viktiga områden och vilken myndighet som ansvarar för vad.