Folkhälsomyndigheten har 2017 redovisat data från Länsrapporten i form av fyra faktablad som analyserar och sammanfattar undersökningens resultat 2011–2016. Denna rapport beskriver material för analyserna i redovisningen samt metod och resultat för de mer komplexa analyser som ligger till grund för delar av faktabladen. Publikation riktar sig till regionala och lokala ANDT-samordnare och tillsynshandläggare samt andra som är intresserade av att följa upp det ANDT-förebyggande arbetet.

Faktablad

Faktablad 1: Länsstyrelserna stödjer genomförandet av den nationella ANDT-politiken

Faktablad 2: Kommunala förutsättningar för det ANDT-förebyggande arbetet 2011–2016

Faktablad 3: ANDT-förebyggande aktiviteter i kommunerna 2011–2016

Faktablad 4: Skillnader mellan kommuner utifrån befolkningens storlek, utbildning och inkomst