Folkhälsomyndigheten fick den 30 mars 2020 ett regeringsuppdrag; Uppdrag om att skyndsamt utöka antalet tester för covid-19, S2020/02681/FS. I uppdraget ingår att ta fram en nationell strategi för utökad provtagning och laboratorieanalys av covid-19 i Sverige.

Strategin omfattar processer och testmetodik för utökad provtagning och diagnostik av covid-19 med nukleinsyrapåvisning samt för påvisning av antikroppar som visar på genomgången covid-19 infektion.

I version 4 av strategin har vi genomgående förtydligat att strategin utgör ett stöd främst under den pandemiska fasen av pandemin, det vill säga den fas där man ser en stor spridning med ett stort antal fall.

Vi har även förtydligat vid vilka tillfällen antikroppspåvisning är indikerat i prioritetsgrupp 1.