Nationell strategi för utökad provtagning och laboratorieanalys av covid-19

Folkhälsomyndigheten fick den 30 mars 2020 ett regeringsuppdrag; Uppdrag om att skyndsamt utöka antalet tester för covid-19, S2020/02681/FS. I uppdraget ingår att ta fram en nationell strategi för utökad provtagning och laboratorieanalys av covid-19 i Sverige.

Version 3 av strategin omfattar processer och testmetodik för utökad provtagning och diagnostik av covid-19 med nukleinsyrapåvisning samt serologisk påvisning av antikroppar som visar på genomgången covid-19 infektion. Från version 2 har titeln på dokumentet ändrats och definitionen för samhällsviktig verksamhet justerats.

Det pågår ett arbete med att sammanställa mer detaljerad information om vilka grupper som avses vad det gäller riskgrupper (i prioritetsgrupp 1), samhällsviktig verksamhet (i prioritetsgrupp 3) och övriga relevanta delar av samhället (i prioritetsgrupp 4).

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2020-05-05
  • Antal sidor: 36
  • Artikelnummer: 20057

Öppna publikationen

Gå till toppen av sidan