Neisseria gonorrhoeae 2009

Årsrapport avseende serologisk karakterisering (serogrupp och serovar) samt antibiotikakänslighet hos insända svenska Neisseria gonorrhoeae stammar. Årsrapporten från Nationella Referenslaboratoriet för Patogena Neisseria (på uppdrag av Smittskyddsinstitutet), Laboratoriemedicinska Kliniken, Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset Örebro är sedan år 2005 skriven i samarbete med Kliniskt Bakteriologiska Laboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, och från och med i år även med Klinisk Mikrobiologi Malmö, Skånes universitetssjukhus (SUS) Malmö för att ge en mer heltäckande beskrivning av N. gonorrhoeae (GC) stammarna som isoleras i Sverige.

  • Författare: Smittskyddsinstitutet
  • Utgivningsdatum: 2010-05-12
  • Antal sidor: 8

Öppna publikationen

Neisseria gonorrhoeae 2009(PDF 72 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan