Nytt utseende på tobaksförpackningar

Information om de nya bilderna och hälsovarningarna på tobaksförpackningar

Tobaksförpackningar har fått ett annat utseende sedan den svenska tobakslagen och tobaksförordningen ändrades i maj 2016. Numera visas bilder på cigarettförpackningar. För att förtydliga varför det numera ska finnas bilder på förpackningar till cigaretter, rulltobak och vattenpipstobak har myndigheten tagit fram ett informationsblad.

Informationsbladet innehåller följande:

  • Hur ser en hälsovarning ut?
  • Vad är syftet med den nya hälsovarningen?
  • Hur många bilder finns det?
  • Hur valdes bilderna ut?
  • Är bilderna medicinskt korrekta?
  • Vilka personer är det som visas på bilderna?

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2017-02-15
  • Antal sidor: 2
  • Artikelnummer: 17007

Öppna publikationen

Nytt utseende på tobaksförpackningar(PDF 159 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.