Rapporten visar att det finns stora skillnader i hur mycket kommunerna satsar på barnomsorg, skola, socialtjänst, fritidsgårdar, musik- och kulturskolor. Även andelen barn och unga som lever under problemfyllda förhållanden skiftar kraftigt.

  • Författare: Socialstyrelsen
  • Utgivningsår: 2010
  • Antal sidor: 105
  • Artikelnummer: 2010-6-2