Rapporten handlar om hur den ökade förekomsten av invasiv campylobacterinfektion i Sverige under året 2014 var en konsekvens av ändrade odlingsmedium.

Den vänder sig till landets kliniska mikrobiologiska laboratorier, infektionskliniker och smittskyddsenheter och syftar till att återge en fördjupad beskrivning av den utförda analysen som förklarar den konstaterade ökningen.

Rapporten kan användas som underlag för ställningstagande till förbättrad diagnostik av invasiv campylobacterinfektion i de fall denna inte är optimerad utifrån tillgängliga blododlingssystem.

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Sammanfattning

Under 2014 noterades en kraftig ökning antalet rapporterade fall av invasiva campylobacterinfektioner. Under perioden 2010-2012 konstaterades 2-10 fall/år men år 2013 och 2014 anmäldes 32 och 83 fall respektive. För att utreda orsaken till denna ökning genomfördes i samarbete med landets kliniska mikrobiologiska laboratorier en enkätundersökning och en påföljande analys av möjliga orsaker till ökningen. Samtliga 24 kliniska mikrobiologiska laboratorier deltog i enkätundersökningen som visade att inga förändringar i antalet provtagna individer kunde observerades under perioden men att förändringar av odlingsmedium sammanföll med ökningen och att dessa kan förklara den konstaterade ökningen.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2016-03-02
  • Antal sidor: 18
  • Artikelnummer: 16006