Kunskapssammanställningen beskriver olika metoder för insamling av prov för seroepidemiologiska studier. Rapporten är avsedd att utgöra ett underlag för Folkhälsomyndighetens beslut om framtida immunitetsundersökningar och ger förslag på organisation och kostnad för olika alternativ.