Detta planeringsstöd ska fungera som bakgrund och stöd i planeringen för en influensapandemi för berörda nationella myndigheter, regionernas smittskyddsläkare, beredskapschefer och beredskapssamordnare, samt för övriga verksamhets- och planeringsansvariga inom regionernas och kommunernas vård och omsorg.

Dokumentet kan även vara av intresse för andra som vill veta mer om Sveriges beredskapsplanering för en influensapandemi, t.ex. för att bättre kunna göra en pandemiplan för sin egen verksamhet.

Pandemiberedskap. Hur vi förbereder oss – ett kunskapsunderlag är ett av tre dokument som ligger till grund för beredskapsarbetet inför en pandemisk influensa. Övriga två är Pandemiberedskap. Hur vi kommunicerar – ett kunskapsunderlag och Pandemiberedskap. Tillgång till och användning av läkemedel – en vägledning.