Utvärdering av antibiotikaförskrivning och införandet av lokala Stramagrupper i landstingen. Patientsäkerhetssatsning 2011 är en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om förbättrad patientsäkerhet. Satsningen, som omfattar all vård som finansieras av landstingen, syftar till att stärka patientsäkerhetsarbetet med hjälp av prestationsbaserade ersättningar till landsting och regioner som uppfyller fyra baskrav och når överenskomna mål. Satsningen ska följas upp och utvärderas av Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen och SKL.

  • Författare: Smittskyddsinstitutet
  • Utgivningsdatum: 2011-12-02
  • Antal sidor: 50
  • Artikelnummer: 2011-19-1