Patientsäkerhetssatsning 2013 är en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om förbättrad patientsäkerhet.

Satsningen som omfattar all vård som finansieras av landstingen, syftar till att stärka patientsäkerhetsarbetet med hjälp av prestationsbaserade ersättningar till landsting och regioner som uppfyller fem grundläggande krav och når överenskomna mål. Satsningen ska följas upp och bedömas av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och SKL.

Denna rapport är Smittskyddsinstitutets redovisning av uppdraget.

  • Författare: Smittskyddsinstitutet
  • Utgivningsdatum: 2013-10-31
  • Antal sidor: 45
  • Artikelnummer: 2013-101-23