Det svenska uppföljningsprogrammet för kikhosta (pertussis) är unikt och följs internationellt. Den viktigaste frågan idag är hur man ytterligare ska kunna minska spädbarnens kikhosta, särskilt hos de barn som inte fått något vaccin (mindre än 3 månaders ålder) eller ännu inte har ett fullgott skydd. Den här rapporten syftar till att belysa den sortens frågor. Rapporten omfattar Göteborgsområdet.

  • Författare: Smittskyddsinstitutet
  • Utgivningsdatum: 2010-09-03
  • Antal sidor: 80