Pertussis surveillance in Sweden – thirteen year report

Det svenska uppföljningsprogrammet för kikhosta (pertussis) är unikt och följs internationellt. Den viktigaste frågan idag är hur man ytterligare ska kunna minska spädbarnens kikhosta, särskilt hos de barn som inte fått något vaccin (mindre än 3 månaders ålder) eller ännu inte har ett gott skydd. Den här rapporten syftar till att belysa den sortens frågor.

  • Author: Smittskyddsinstitutet
  • Release date: 2011-10-28
  • Number of pages: 93

Open the publication

Pertussis surveillance in Sweden – thirteen year report(PDF 2 MB)

Order

This publication is not available for ordering.

Gå till toppen av sidan