Detta planeringsstöd riktar sig framför allt till kommunikationschefer och kommunikatörer vid de nationella, regionala och lokala myndigheter som har ett ansvar för att kommunicera i samband med en pandemi.

Dokumentet kan även vara av intresse för beredskapsplanerare, utredare och experter i samband med beredskapsplaneringen inför en pandemi.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2015-11-19
  • Antal sidor: 36
  • Artikelnummer: 15107