Gäller från 24 augusti 2020

Provtagningsindikation för nukleinsyrapåvisning vid covid-19 (PDF, 191 kB)

Töm historiken i din webbläsare för att vara säker på att få upp senast uppdaterade versionen.

Version 16. Följande väsentliga förändringar har gjorts:

  • Texten som beskriver förnyad provtagning för PCR-bekräftat fall har reviderats och kompletterats med information om IgG-antikroppar.
  • Tillägg om vad som bör beaktas vid bedömning om förnyad provtagning
  • Revidering av fotnotsförklaringar

Ny interimistisk version publiceras vid behov.

Fler rekommendationer för covid-19

Rekommendationer för handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg