Gäller från 30 juli 2020

Provtagningsindikation för nukleinsyrapåvisning vid covid-19 (PDF, 610 kB)

Töm historiken i din webbläsare för att vara säker på att få upp senast uppdaterade version.

Version 15. Följande förändring har gjorts:

  • Förtydligande har lagts till om hantering av förnyad provtagning av PCR-bekräftat fall vid nytt infektionsinsjuknande

Ny interimistisk version publiceras vid behov.

Fler rekommendationer för covid-19

Rekommendationer för handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2020-07-29
  • Antal sidor: 1