Gäller från 29 januari 2021

Version 18. Följande väsentliga förändringar har gjorts:

  • Har kompletterats med information om att provtagningsindikationen gäller oberoende av vaccinationsstatus.

Dokumentet ersätter Provtagningsindikation för nukleinsyrapåvisning vid covid-19.