Gäller från 26 november 2020

Version 17. Följande väsentliga förändringar har gjorts:

  • Titeln på dokumentet har ändrat.
  • Prioriteringsordningen för provtagning för de tillfällen då kapaciteten inte kan möta behovet, har tagits bort.
  • Text om samordning av regionala anpassningar via särskild sjukvårdsledning och smittskyddsläkare är ersatt med text att regionala anpassningar är möjliga i samråd med region och smittskyddsläkare.
  • Ny information har förts in om att ställningstagande kring förnyad provtagning utgår från infektionstillfället och inte som i tidigare version från testtillfället.
  • Text som beskriver beaktanden vid bedömning av förnyad provtagning har justerats något.

Dokumentet ersätter Provtagningsindikation för nukleinsyrapåvisning vid covid-19.