Patientinformation med råd till äldre och anhöriga vid bakterier i urin

Informationsbladet kan användas som stöd för läkare, sjuksköterskor samt patienter och deras anhöriga i samband med möte på äldreboende eller på vårdcentral. Författare till informationsbladet är Pär-Daniel Sundvall, PhD och specialist i allmänmedicin, FoU-centrum Södra Älvsborg.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsår: 2014
  • Antal sidor: 1