Patientinformation i samband med besök på vårdcentral

Informationsbladet kan användas som stöd i mötet mellan patient och läkare eller mellan patient och sjuksköterska. Det är alltså framförallt tänkt att användas i samband med ett besök på vårdcentral.

Patientinformationen bygger på Läkemedelsverkets och tidigare nationella Stramas behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvården.

Andra språk

Informationsbladet finns även på följande språk: engelska, arabiska, finska, somaliska, spanska, sydkurdiska/sorani.

Fler faktablad om antibiotikaanvändning

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2014-02-18
  • Antal sidor: 1
  • Artikelnummer: 2011-15-12