Patientinformation i samband med besök på vårdcentral

Informationsbladet kan användas som stöd i mötet mellan patient och läkare eller mellan patient och sjuksköterska. Det är alltså framförallt tänkt att användas i samband med ett besök på vårdcentral.

Patientinformationen bygger på Läkemedelsverkets och tidigare nationella Stramas behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvården.

Andra språk

Informationsbladet finns även på följande språk: svenska, arabiska, finska, somaliska, spanska, sydkurdiska/sorani.

Read on screen

  • Author: Folkhälsomyndigheten
  • Release date: 2014-02-18
  • Number of pages: 1