Råd och fakta om antibiotikaanvändning – antibiotika och svinkoppor (somaliska)

Patientinformation i samband med besök på vårdcentral

Informationsbladet kan användas som stöd i mötet mellan patient och läkare eller mellan patient och sjuksköterska. Det är alltså framförallt tänkt att användas i samband med ett besök på vårdcentral.

Patientinformationen bygger på Läkemedelsverkets och tidigare nationella Stramas behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvården.

Andra språk

Informationsbladet finns även på följande språk: svenska, engelska, arabiska, finska, spanska, sydkurdiska/sorani.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2014-02-18
  • Antal sidor: 1

Öppna publikationen

Gå till toppen av sidan