I ett nationellt tillsynsprojekt har kommunerna kontrollerat förskolornas och skolornas egenkontroll av radonhalter.

  • Författare: Socialstyrelsen
  • Utgivningsår: 2008
  • Antal sidor: 32
  • Artikelnummer: 2008-109-14