Rapport över nationella myndigheters verksamhet inom ANDT-strategin 2017

Rapporten utgör en delredovisning till regeringen av Folkhälsomyndighetens uppdrag att stödja genomförandet av en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020 (ANDT-strategin) (S2016/01028/FST (delvis)). Det är den andra årliga verksamhetsrapporteringen och baseras på data insamlad från 14 nationella myndigheter. Rapporteringen ska ge en samlad bild av den verksamhet som myndigheterna har bedrivit inom ANDT-strategins insatsområden under 2017.
Målgrupp för rapporten är regeringen men rapporten kan även användas av gruppen för nationell ANDT-samordning.

Rapporten ingår som en del i en samlad återredovisning med betoning på verksamhetsåret 2017. I redovisningen ingår även Rapport över länsstyrelsernas ANDT-arbete och Rapport över utvecklingen i förhållande till ANDT-strategins mål.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2018-05-02
  • Antal sidor: 49
  • Artikelnummer: 18035

Öppna publikationen

Rapport över nationella myndigheters verksamhet inom ANDT-strategin 2017(PDF 2,5 MB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan