Rapport över nationella myndigheters verksamhet inom ANDT-strategin 2018

Rapporten utgör en delredovisning till regeringen av Folkhälsomyndighetens uppdrag att stödja genomförandet av en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020 (ANDT-strategin) (S2016/01028/FST (delvis)). Rapporten ska ge en samlad bild av den verksamhet som 14 nationella myndigheter har bedrivit inom ANDT-strategins insatsområden under 2018.

Målgrupp för rapporten är regeringen men den kan även användas av myndigheterna i den nationella myndighetsgruppen inom ANDT-området och vara av intresse för andra aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Rapporten ingår som en del i en samlad återredovisning med betoning på verksamhetsåret 2018. I redovisningen ingår även Rapport över Folkhälsomyndighetens uppdrag att stödja genomförandet av ANDT-strategin 2018 och Rapport över länsstyrelsernas ANDT-arbete 2018.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2019-05-09
  • Antal sidor: 50

Öppna publikationen

Rapport över nationella myndigheters verksamhet inom ANDT-strategin 2018(PDF 1,8 MB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan