Rekommendationen är framtagen med anledning av utbrottet av ebola i västra Afrika 2014. Dokumentet riktar sig i första hand till hälso- och sjukvårdspersonal samt till smittskyddsläkare och är tänkt att fungera som ett stöd vid initial handläggning av misstänkta fall av ebola.

Bläddra och läs

  • Författare: Socialstyrelsen
  • Utgivningsdatum: 2014-01-01
  • Antal sidor: 52
  • Artikelnummer: 2014-6-7