Kunskapssammanställning och rekommendation för handläggning vid misstanke om infektion med zikavirus.

Kunskaperna om zikavirusets spridningsmönster och skadeverkningar ökar ständigt. Den här sammanställningen sammanfattar kunskapsläget fram till februari 2019. Dokumentet ska tjäna som vägledning för vårdgivares handläggning av fall där infektion med zikavirus misstänks, eller där man behöver bedöma risken för komplikationer i anslutning till exposition för eller infektion med zikavirus, främst hos gravida kvinnor. Därigenom kan vårdgivare också identifiera de fall som behöver genomgå mikrobiologisk utredning. Dokumentet ger också sjukvården vägledning om vilka preventiva åtgärder som rekommenderas till personer som planerar att besöka områden med pågående smittspridning.