Uppdaterad 2018-06-21

I september 2012 inkom ett första fall med en allvarlig luftvägsinfektion orsakad av ett nytt coronavirus. Det har sitt ursprung på Arabiska halvön och flest fall har haft sitt ursprung i Saudiarabien och har kommit att benämnas Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (MERS-coronavirus).

Sedan 2012 har cirka 2 000 fall av mers laboratoriebekräftats hos människor i 27 länder. Flest fall har rapporterats från arabiska halvön med majoriteten från Saudiarabien och från ett utbrott i Sydkorea med ursprung på den arabiska halvön. Samtliga fall av mers som rapporterats från andra delar av världen har varit patienter som bott eller rest i på arabiska halvön, eller som har haft kontakt med resande från detta område. Inga fall har påvisats i Sverige.

Rekommendationerna nedan riktar sig till smittskyddsläkare och verksamma inom hälso- och sjukvården och är tänkt att fungera som ett stöd vid handläggningen av misstänkta fall av mers.

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2017-07-28