Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av mers

Uppdaterad 2019-08-23

Middle East Respiratory Syndrome (mers) är en virussjukdom som orsakas av ett coronavirus. Infektion med mers-virus orsakar luftvägssymtom, som i vissa fall kan bli allvarliga. Smittan förekommer huvudsakligen i Saudiarabien, men spridning sker ibland även i andra länder på arabiska halvön. Riskfaktorer är framför allt kontakt med verifierat mers-fall, sjukhusvård i länder med spridning och/eller nära kontakt med kameler/dromedarer i land där mers förekommer. Syftet med nedan handläggningsrekommendationer av misstänkta fall av mers är att de i första hand ska utgöra ett underlag till smittskyddsläkare och vårdgivare.

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2017-07-28

Öppna publikationen

Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av mers(PDF 414 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan