Rapporten är en del i regeringsuppdraget S2021/05258. De tidigare regeringsuppdragen, Att löpande uppdatera scenarier för hur smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 kan komma att utvecklas framöver, S2020/08831 och regeringsuppdraget Smittskyddsåtgärder i samhället, S2021/00001, ingår i det nya förändrade regeringsuppdraget S2021/05258.

Här presenteras en analys av risken för ökad smittspridning och nationella och regionala klusterutbrott under hösten och vintern 2021. Vi presenterar även en bedömning om åtgärder som kan behöva vidtas vid ett eventuellt förändrat läge.

Analyserna illustrerar möjliga förlopp och ska inte uppfattas som prognoser.

Bilaga

Teknisk rapport: Analys av risk för klusterutbrott av covid-19 (PDF, 911 kB)

Relaterad läsning

Analyser och prognoser om covid-19