Rotavirusinfektion i Sverige

”Rotavirusinfektion i Sverige” kartlägger sjukdomsbörda orsakad av rotavirus samt genotypsdistribution av cirkulerande rotavirusstammar i Sverige. Den innehåller även sammanställning av studier om vaccineffekt och säkerhet för rotavirusvaccin.

Rapporten är avsedd att vara en del i ett beslutsunderlag för ställningstagande till införandet av vaccination mot rotavirus i det nationella barnvaccinationsprogrammet. Ett förslag på en nationell övervakningsplan av rotavirusvaccinationsprogram framtaget av Folkhälsomyndigheten presenteras i rapporten. Målgrupperna är myndigheter, smittskyddsläkare och personal inom hälso- och sjukvården.

Hälsoekonomiskt kunskapsunderlag rotavirusvaccination

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2015-04-28
  • Antal sidor: 106
  • Artikelnummer: 15018

Öppna publikationen

Rotavirusinfektion i Sverige(PDF 1,5 MB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan