I broschyren presenteras samband, likheter och skillnader mellan alkohol- och spelproblem. Broschyrens syfte är att motivera fler att ta ett samlat grepp om alkohol och spel om pengar. Det förebyggande arbetet kan bli mer effektivt om vi lär oss mer om likheter och skillnader mellan problem med alkohol och spel om pengar.

Broschyren riktar sig till dig som är folkhälsostrateg, ANDT-samordnare eller beslutsfattare på lokal, regional eller nationell nivå.

Broschyren är en del av Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd för att förebygga spelproblem.

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2017-06-22
  • Antal sidor: 28
  • Artikelnummer: 01302-2017