Sammanfattande bedömning av om pneumokockvaccin ska ingå i det svenska barnvaccinationsprogrammet

I detta dokument redovisas Socialstyrelsens bedömning om pneumokockvaccin ska ingå i det svenska vaccinationsprogrammet för barn.

Socialstyrelsen tillsatte i början av 2007 en expertgrupp för att ta fram ett kunskapsunderlag för myndighetens bedömning av om ett pneumokockvaccin (PNC7) ska ingå i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Socialstyrelsen har gjort sin bedömning utifrån expertgruppens rapport: Bör Sverige införa ett sju-valent konjugerat pneumokockvaccin (PCV7) i det allmänna barnvaccinationsprogrammet?.

  • Författare: Socialstyrelsen
  • Utgivningsdatum: 2008-01-01
  • Antal sidor: 12
  • Artikelnummer: 2008-130-1

Öppna publikationen

Gå till toppen av sidan