Sätt ord på hälsan – en konferens om SRHR inom sfi

Sätt ord på hälsan var temat för en konferens där deltagare från hela landet samlades för en konstruktiv dialog kring frågor om hiv- och STI-prevention och om hur sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) kan inkluderas i utbildningen svenska för invandrare (sfi). Det som förmedlades under konferensen har vi samlat i denna dokumentation för att sprida kunskapen vidare.

Konferensen genomfördes den 3 februari 2015 och arrangerades av Pedagogiskt Centrum vid Göteborgsregionens kommunalförbund, Kunskapscentrum för Sexuell Hälsa, VGR samt Folkhälsomyndigheten. Deltagarna bestod av sfi-lärare, skolledare, personal från landstingens verksamheter kring hiv-prevention och SRHR, ideella organisationer och myndigheter.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2015-09-24
  • Antal sidor: 52
  • Artikelnummer: 15096

Öppna publikationen

Sätt ord på hälsan – en konferens om SRHR inom sfi(PDF 1,1 MB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan