Rapporten redovisar vilken skyddseffekt vaccination mot covid-19 gett i gruppen personer 65 år och äldre, under våren 2021 i Sverige.