Denna bok handlar bland annat om hur man minskar risken för smittspridning i barngruppen och hur man kan engagera barnen i det arbetet. Den riktar sig i första hand till huvudmännen för förskoleverksamhet som ett stöd för deras arbete att utforma lokala verksamhetsnormer och regler.

  • Författare: Socialstyrelsen
  • Utgivningsdatum: 2008-01-01
  • Antal sidor: 138
  • Artikelnummer: 2008-126-1