Hepatit C-virus kan överföras via injektionsmissbruk, blodtransfusion och organdonation. Sexuell smitta förekommer mer sällan och beror då på virusnivåerna i blodet. Folkhälsomyndigheten har i rapporten Smittsamhet vid infektion av hepatit C-virus sammanställt kunskapsläget om smittsamhet i olika stadier av hepatit C. Rapporten går även igenom långtidseffekten av behandling och det vetenskapliga underlaget för kvarstående hepatit C RNA i levervävnad; så kallad ockult hepatit C.