Smittsamma sjukdomar i ett förändrat klimat

Smittskyddsinstitutet (SMI), Socialstyrelsen och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har fått i uppdrag av regeringen att följa och analysera utvecklingen hos såväl nya som kända smittsamma sjukdomar till följd av klimatförändringar, och vid behov föreslå åtgärder för att upprätthålla en god beredskap avseende smittskydd samt andra motåtgärder. Uppdraget redovisades till regeringen den 1 april 2011.

  • Författare: Smittskyddsinstitutet
  • Utgivningsdatum: 2011-12-02
  • Antal sidor: 50
  • Artikelnummer: 2011-4-1

Öppna publikationen

Smittsamma sjukdomar i ett förändrat klimat(PDF 730 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan