Smittskyddsinstitutet (SMI), Socialstyrelsen och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har fått i uppdrag av regeringen att följa och analysera utvecklingen hos såväl nya som kända smittsamma sjukdomar till följd av klimatförändringar, och vid behov föreslå åtgärder för att upprätthålla en god beredskap avseende smittskydd samt andra motåtgärder. Uppdraget redovisades till regeringen den 1 april 2011.

  • Författare: Smittskyddsinstitutet
  • Utgivningsdatum: 2011-12-02
  • Antal sidor: 50
  • Artikelnummer: 2011-4-1