Smittskyddsläkemedel i beredskapslager

Detta dokument är ett planeringsunderlag som är tänkt att fungera som ett stöd för landstingen när det uppstår behov av beredskapslagrade smittskyddsläkemedel. Det riktar sig framförallt till smittskyddsläkare och beredskapssamordnare inom landstingen och regionerna. I dokumentet beskrivs vilka läkemedel Folkhälsomyndigheten har i beredskapslager eller har försörjningsuppdrag för, samt hur dessa kan rekvireras. Ett stöd för planeringen av lokal eller regional hantering av läkemedel under en pandemi ingår.

Den 1 juli 2015 övergick ansvaret för beredskapslagren av antiviraler samt säkerhetslagren av antibiotika över från Socialstyrelsen till Folkhälsomyndigheten. Socialstyrelsen har fortsatt ansvar för tillgång till vissa vacciner och antidoter, för mer information om detta uppdrag hänvisas till Socialstyrelsens enhet för krisberedskap.

Då uppdragen förändras är detta ett dokument som regelbundet revideras.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2015-11-17
  • Antal sidor: 22
  • Artikelnummer: 15105

Öppna publikationen

Smittskyddsläkemedel i beredskapslager(PDF 405 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan