Intressenter både inom och utanför Folkhälsomyndigheten frågar allt oftare om det går att använda sociala medier för att mäta sjukdomsförekomst i samhället. I Smittskyddsinstitutets rapport Betydelsen av sociala medier för beslut om vaccination pekade man t.ex. på behovet av mer kunskap kring hur svenska hälso- och sjukvårdsmyndigheter kan använda sociala medier som verktyg i sitt arbete på bästa sätt.

Av denna anledning publicerar vi denna kunskapssammanställning som också går igenom vad sociala medier är och vilka som finns i dag. Rapporten vänder sig till personer som är intresserade av möjligheten att använda sociala medier för att följa epidemiologiska trender i samhället.