Socioekonomiska skillnader i alkohol, narkotika och tobak – delvis olika mönster för beroende och utsatthet

Det finns betydande utbildnings- och inkomstskillnader i beroende av alkohol, narkotika och tobak i Sverige. Detta gäller även upplevelsen av utsatthet för närståendes bruk av substanserna, även om de socioekonomiska skillnaderna är mindre och utsattheten kan vara mer framträdande i grupper med hög jämfört med låg socioekonomisk position. Detta är resultat från en ny studie som Folkhälsomyndigheten gett Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) i uppdrag att genomföra. Analyser och insatser som tar hänsyn till hur substansrelaterade problem varierar mellan socioekonomiska grupper och mellan kvinnor och män är viktiga för en mer jämlik hälsa.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2018-10-17
  • Antal sidor: 4
  • Artikelnummer: 18094
Gå till toppen av sidan