Den tredje rapporten från befolkningsstudien Swelogs, Swedish Longitudinal Gambling Study, ger en fördjupad bild av förekomsten av spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009. Rapporten beskriver hur spelandet ser ut i olika befolkningsgrupper och jämför med både tidigare svenska data samt internationella studier. Rapporten vänder sig till forskare, sakkunniga och politiker med intresse i frågan, men den kan även vara av intresse för personer som i sitt arbete möter personer med spelproblem eller deras anhöriga.

Relaterad läsning