I detta faktablad presenteras kunskap om hur spelproblem kan upptäckas och hanteras på arbetsplatsen. Syftet med bladet är skapa medvetenhet om de negativa konsekvenserna av spelproblem och hur det spelförebyggande insatserna kan integreras i en gemensam policy för alkohol och droger.

Faktabladet riktar sig till dig som beslutar om, utvecklar eller arbetar med förebyggande åtgärder på arbetsplatsen.

Faktabladet är en del av Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd för att förebygga spelproblem.