Spelproblem påverkar både spelare och närstående negativt

I denna broschyr presenterar vi kunskap om hur spelproblem orsakar negativa ekonomiska, sociala och hälsomässiga konsekvenser för närstående till personer med spelproblem. Syftet är att skapa medvetenhet om de närståendes situation och behov av stöd. Vi vill även uppmärksamma de skillnader som finns mellan närstående kvinnor och män. Broschyren riktar sig till dig som beslutar om, utvecklar eller arbetar med förebyggande åtgärder. Broschyren är en del av Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd för att förebygga spelproblem.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2018-11-26
  • Antal sidor: 14
  • Artikelnummer: 18084-2

Öppna publikationen

Spelproblem påverkar både spelare och närstående negativt(PDF 444 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan