Suicidprevention 2016 – en lägesrapport om det nationella arbetet med att förebygga självmord

I den här rapporten sammanfattar vi det suicidpreventiva arbete som bedrivs av Folkhälsomyndigheten, andra berörda myndigheter och den ideella sektorn. I rapporten presenteras också aktuell statistik om suicid, suicidförsök och suicidtankar. Den riktar sig till tjänstemän på Regeringskansliet, nationella myndigheter och ideella organisationer som arbetar med suicidpreventionsfrågor. Den riktar sig även till tjänstemän och intressenter på regional och lokal nivå som arbetar med suicidprevention.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2017-01-10
  • Antal sidor: 36
  • Artikelnummer: 16150
Gå till toppen av sidan