Den här rapporten visar hur frågorna i Sveriges nationella folkhälsoenkät för år 2018 delas in och redovisas. Målgruppen är i första hand de personer som vill veta mer om enkätfrågorna och kunna göra analyser av datamaterialet.

Relaterad läsning

Syfte och bakgrund till frågorna i nationella folkhälsoenkäten (Hälsa på lika villkor år 2020)

Bläddra och läs