Kunskapsunderlag: Tuberkulosvaccination till riskgrupper

Underlaget är en sammanställning av kunskapsläget om tuberkulos, grupper som löper ökad risk att smittas, och om riktad vaccination till dessa s.k. riskgrupper. Kunskapsunderlaget togs fram av Socialstyrelsen tillsammans med en expertgrupp och utgör en grund i Folkhälsomyndighetens utredning om tuberkulosvaccination till riskgrupper, men riktar sig också till andra myndigheter, smittskyddsenheter och andra aktörer inom hälso- och sjukvården.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2016-02-11
  • Antal sidor: 92
  • Artikelnummer: 15101

Öppna publikationen

Kunskapsunderlag: Tuberkulosvaccination till riskgrupper(PDF 1,1 MB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan