Materialet Tänk efter i vilket sällskap du berusar dig är framtaget för barnavårdscentraler. Sjuksköterskor inom barnhälsovården ska kunna använda materialet i samband med samtalet om alkohol med föräldrar. Som stöd för att genomföra samtalet finns den här handledningen.

Tänk efter i vilket sällskap du berusar dig är ett paket som innehåller:

Tänk efter i vilket sällskap du berusar dig – Folder till föräldrar med barn som är ett år eller äldre

Tänk efter i vilket sällskap du berusar dig – Folder till nyblivna föräldrar