Kunskapsunderlaget ger förslag på handläggning av misstänkt allvarliga infektioner hos barn och är ett stöd för läkare och sjukvårdspersonal i primärvården att uppmärksamma när det finns risk för ett allvarligt sjukdomsförlopp hos barn.

Den primära målgruppen för dokumentet är läkare och sjuksköterskor i öppenvård samt inom telefonrådgivning där erfarenheter av allvarliga infektioner kan vara liten på grund av låg förekomst.